Spor i stein

Spor i stein

Spor i stein viser at geologien er fundamentet for det siviliserte samfunn; fundamentet for kunnskap om mineralforekomster, energiressurser, jordbruk, bygningsindustri, samferdsel, naturkatastrofer og klima. Boka gir et sveip over jordklodens dannelse, oppbygging og de geologiske prosessene.

Forfatter
Thorbjørn Kaland
Innbinding
Ib
Antall sider
272
Veil pris
379
Utgivelsesår
2021
Utgivelsesdato
30. september
Språk
BM
ISBN/EAN
978-82-93818-08-3

Om boka

I de senere år har mange biologer skrevet viktige bøker om livets fremtid med de menneskeskapte klimaendringene. Nå er det geologenes tur!
Jordkloden skapte rammene for livets utvikling og vår velstand. I dag skaper vi mennesker rammene for jordklodens utvikling. Vi får stadig påminnelser om at jordkloden er i ulage; varmerekorder forårsaker at landområder tørker ut, senker grunnvannsspeil og øker skogbrannfaren overalt. Samtidig gir varmen mer havfordamping, mer uvær, stormer og ekstremnedbør med katastrofale flommer. Og vi gjør ikke situasjonen bedre ved å bygge på steder der vi aldri før ville ha bygget, dyrke opp stadig nye områder og båndlegge store arealer, og ikke minst ta ut enorme mengder ikke-fornybare mineraler.

Anmeldelser og omtale

Omtale i Østlands Blad 3. nov 2021

Sveinung Klyve, Sti og Varde 04 2021

Forfatter

Kontakt oss

Følg oss på sosiale medier

Design og utvikling av Bonefish.no