Forfattere


Anders, Maria og Barbro Nordrum

Birgit Bulla

Christiana Figueres

Janne Helene Arnesen

Margrethe Salvesen

Siri Sjøgren Selmer

Thorbjørn Kaland

Tom Rivett-Carnac