Last ned portrettbilde

Margrethe Salvesen

Margrethe Salvesen er sykepleier, og har arbeidet både ved hjerte-lungeavdelingen og innenfor rus og psykiatri ved Ålesund sjukehus, samt ved Oslo Universitetssykehus og Blå Kors. Hun har ulike konsulentroller ved Ålesund mottakssenter for flyktninger og har vært engasjert som rådgiver av Trondheim kommune i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Hun bor nå i Trondheim.

Bøker


Koronarebellen

I kamp mot lockdown for rettstat og demokrati