Åpne nedlastbart omslag

Intoleransens inntog

Når sosiale medier truer friheten

Einar Øverenget

I en verden der det sosiale dominerer og det individuelle uttrykket skrumper inn, vil menneskene fortsatt være i stand til å tenke selv og ta sine valg — men de vil aldri komme på tanken å gjøre det.

kr 262

Om boka


Sosiale medier er i ferd med å endre fellesskapet. Flere kan ta ordet, men allikevel truer en understrøm av konformitet, lydighet og selvsensur. Særegne holdninger og individualitet erstattes av gruppetilhørighet, med den følge at frihet slår over i ufrihet og toleranse i intoleranse. Sosiale medier kan gi næring til et fellesskap som i økende grad handler om kontroll, og en økende risiko for en politikk som i stedet for å kjempe for frihet, ønsker å innskrenke den.

Forfatter


Einar Øverenget

Detaljer


Antall sider 155

Utgivelsesår 2022

Språk Norsk bokmål

ISBN 978-82-93818-23-6