Åpne nedlastbart omslag

Maskefall

Viruset som ryster verden

Joseph Mercola

Ronnie Cummins

Siden tidlig i 2020 har verden opplevd flere dyptgripende hendelser – en global pandemi, internasjonale nedstenginger og stengte grenser som har medført en rekke konkurser, økonomisk kollaps, stor arbeidsledighet og en rekke alvorlige folkehelseutfordringer. Samtidig har myndigheter verden over innført de strengeste inngrep i folks privatliv og sivile rettigheter siden 2. verdenskrig.

kr 332

Om boka


Forfatterne av Maskefall – viruset som ryster verden kaster et kritisk blikk på den offisielle informasjonen og håndteringen av pandemien. De går systematisk gjennom alle sider ved den: hvordan viruset oppsto, hvilke tiltak som ble innført, vaksinasjon og medisinsk behandling, informasjonsstrategien som ble brukt osv. Og ikke minst spør de: Hva kan vi lære av måten koronasituasjonen er blitt håndtert på? Er vi bedre rustet til neste pandemi?

Den norske utgaven har forord av Halvor Næss, overlege ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen.

Anmeldelser og omtaler


«Nr. 1 bestselger og strålende leseranmeldelser på Amazon!»

«En USA Today, Wall Street Journal og Publishers Weekly bestselger.»

Joseph Mercola er en uavhengig person som ikke er disiplinert av covid-19-konsensusen. I sin populære blogg og i denne boken reiser han mange viktige spørsmål om covid-19- pandemien og dens håndtering.

«Vi trenger etterprøvbare spekulasjoner i vår søken etter sannhet. For alle som er opptatt av frihet, menneskerettigheter og framskritt, er denne boken en motvekt til den rådende konsensus og formidler viktig informasjon som ikke er lett å finne i massemedia.»

Fra forordet til professor Halvor Næss

Forfatter


Joseph Mercola

Ronnie Cummins

Detaljer


Innbinding Heftet

Antall sider 303

Utgivelsesår 2022

Utgivelsesdato 1. april

Språk Norsk Bokmål

Orginaltittel The Truth About Covid-19. Exposing The Great Reset, Lockdowns, Vaccine Passports, and the New Normal

Oversetter Torodd Lien

ISBN 978-82-93944-01-0