Åpne nedlastbart omslag

Spor i stein

Jordkloden vi skaper

Thorbjørn Kaland

Spor i stein viser at geologien er fundamentet for det siviliserte samfunn; fundamentet for kunnskap om mineralforekomster, energiressurser, jordbruk, bygningsindustri, samferdsel, naturkatastrofer og klima. Boka gir et sveip over jordklodens dannelse, oppbygging og de geologiske prosessene.

kr 332

Om boka


I de senere år har mange biologer skrevet viktige bøker om livets fremtid med de menneskeskapte klimaendringene. Nå er det geologenes tur!
Jordkloden skapte rammene for livets utvikling og vår velstand. I dag skaper vi mennesker rammene for jordklodens utvikling. Vi får stadig påminnelser om at jordkloden er i ulage; varmerekorder forårsaker at landområder tørker ut, senker grunnvannsspeil og øker skogbrannfaren overalt. Samtidig gir varmen mer havfordamping, mer uvær, stormer og ekstremnedbør med katastrofale flommer. Og vi gjør ikke situasjonen bedre ved å bygge på steder der vi aldri før ville ha bygget, dyrke opp stadig nye områder og båndlegge store arealer, og ikke minst ta ut enorme mengder ikke-fornybare mineraler.

Anmeldelser og omtaler


– Omtale i Østlands Blad 3. nov 2021

– Sveinung Klyve, Sti og Varde 04 2021

Forfatter


Thorbjørn Kaland

Detaljer


Innbinding lb

Antall sider 272

Utgivelsesår 2021

Utgivelsesdato 30. september

Språk BM

ISBN 978-82-93818-08-3