Personvernerklæring

INTRODUKSJON

Det er viktig for oss i Manuskript Forlag AS (org. no. 925 311 332) å behandle dine personopplysninger på en forsvarlig og tillitsvekkende måte i forbindelse med at du besøker Manuskript.no («Nettsiden»). Denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») inneholder opplysninger du har krav på siden vår tjeneste og våre samarbeidspartnere samler inn opplysninger om deg. I tillegg inneholder denne erklæringen generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Vi vet at det kan være mye å sette seg inn i samt kjedelig å gå igjennom Personvernerklæringen. Det er imidlertid viktig informasjon som deles her og vi har gjort vårt beste for å formidle dette på en lettfattelig måte. Vi oppfordrer derfor alle til å lese Personvernerklæringen nøye. Dersom du har spørsmål eller kommentarer, ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du nederst i denne erklæringen.

SAMTYKKE

For å kunne selge deg bøker er vi avhengig av å samle inn noen opplysninger om deg. Dersom du ikke ønsker å gi fra deg de opplysningene vi ber om, kan vi dessverre ikke selge deg bøker. Ved å bruke Nettsiden bekrefter du at du har lest, forstår og samtykker til innholdet i Personvernerklæringen.

Ved å kontakte oss kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Vær imidlertid klar over at dette fører til at vi ikke lenger vil ha deg i vår kundedatabase, og dermed ikke kan levere service relatert til Nettstedets tjenester.

Dersom personer under 16 år har gitt oss personopplysninger sletter vi opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte oss.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Manuskript Forlag ved eier og forlagssjef er behandlingsansvarlig og har det overordnede ansvaret for behandlingen av personopplysninger vi samler inn.

DEFINISJON AV PERSONOPPLYSNINGER OG BEHANDLING

Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, bosted og e-postadresse. Med behandling siktes det til enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

Vi forsøker etter beste evne å beskytte dine personopplysninger for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller modifikasjon av dine personopplysninger.

All informasjon du oppgir på Nettstedet sendes til oss kryptert (via HTTPS/SSL, Secure Socket Layer).

OVERSIKT OVER PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN, BEHANDLINGSGRUNNLAGET OG FORMÅLET MED INNSAMLINGEN

«Navn»

Formålet er:
– å kunne sende ut bøker til kjøpere

«E-postadresse»

Formålet er todelt:
– å kunne kontakte våre kjøpere dersom vi har spørsmål eller informasjon
– å kunne informere om relaterte produkter ved en senere anledning

«Telefon»

Formålet er todelt:
– å kunne kontakte våre kjøpere dersom vi har spørsmål eller informasjon
– å kunne bruke telefonnumeret ved utsendelse av bøker, slik at kjøper blir informert om postgang.

«Adresse»

Formålet er:
– å kunne sende ut bøker til våre kjøpere

BESKYTTELSE MOT SPORING

Vi anbefaler alle å benytte nettleserutvidelsen «uBlock Origin», samt å bruke VPN når du besøke Nettstedet samt andre nettsteder på Internett. På denne måten unngår du å unødvendig gi fra deg ekstra personopplysninger til våre tredjeparter og andre aktører som sporer din aktivitet på nett.

INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER GJENNOM TREDJEPARTSLØSNINGER

Vi benytter oss av forskjellige tredjepartsløsninger. Disse tredjepartsløsninger samler også inn personopplysninger om deg og fungerer som våre databehandlere.

Dine personopplysninger overføres innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og andre land som Europa-kommisjonen har ansett for å ha tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger på grunnlag av artikkel 45 i forordning (EU) 2016/679. Ditt samtykke til denne personvernerklæringen representerer ditt samtykke til denne overføringen.

Vi tilbyr lenker til andre nettsider og tjenester på nett, såkalte tredjepartslenker, som ikke er under vår kontroll og har separate og uavhengige retningslinjer for personvern. Ideelt sett bør man lese lese personvernreglene for hver nettside hvor man legger igjen personvernsinformasjon. I praksis er imidlertid det en uoverkommelig oppgave.

Stripe (betalingsløsning)

Vi benytter Stripe for å håndtere kortbetalinger og prosessere betalingsinformasjon.

Databehandleravtale: https://stripe.com/dpa/legal

Vipps

Vi benytter Vipps for å håndtere Vipps-betalinger.

Personvernerklæring: https://www.vipps.no/vilkar/cookie-og-personvern/

Tripletex

Vi benytter oss av Tripletex for regnskapsføring.

Databehandleravtale: https://www.tripletex.no/databehandleravtale/

Matomo

Vi benytter oss av en egen installasjon av Matomo, for innhenting av besøksstatistikk, som din bruk av våre nettsider. Matomo kjører på en server-konto vi kontrollerer.

ProISP

Vi benytter oss av servere via ProISP for å drifte Nettstedet, samt lagring av e-poster.

Databehandleravtale: https://www.proisp.no/databehandleravtale/

SLETTERUTINER

Vi sletter personer fra våre registre dersom kunder ønsker å bli slettet fra vår kundedatabase (fjerning fra kundedatabase).

Vi går årlig igjennom data vi har lagret om våre brukere. Da gjør vi følgende:
– Vi beholder data om de som har handlet eller kontaktet oss i løpet av de siste fem årene
– Vi sletter data om de som ikke har handlet av oss eller kontaktet oss i løpet av de siste fem årene

UTLEVERING AV INFORMASJON TIL ANDRE

Dersom vi skulle utlevere personopplysninger til organisasjoner som utfører tjenester på vegne av oss, vil vi kreve at tjenesteleverandørene bare bruker slike personopplysninger med det formål å yte slike tjenester til oss. Vi vil innhente de garantier som anses påkrevd for beskyttelse av dine personopplysninger.

Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er forpliktet til å følge våre standarder for behandling av personopplysninger eller tilsvarende standarder, samt forpliktelser som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil personopplysninger vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Dersom personopplysninger kan bli gjenstand for overføring til en annen organisasjon i forbindelse med fusjon, finansiering, omorganisering eller oppløsningstransaksjon av hele eller deler av oss, vil vi kun gjøre dette dersom de involverte partene har inngått en avtale der innsamlingen, bruk og deling av personopplysningene er begrenset til de formålene som angår transaksjonen, herunder en bestemmelse om hvorvidt transaksjonen skal gå videre eller ikke, og personopplysningene skal kun brukes av de involverte parter for å gjennomføre og fullføre transaksjonen. Hvis et annet selskap kjøper oss eller vår virksomhet eller eiendeler, vil dette selskapet ha tilgang til personopplysningene innsamlet av oss, og vil påta seg de rettigheter og forpliktelser vedrørende dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

KONTAKTINFORMASJON

Dersom du vil kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger eller dersom du har spørsmål eller forespørsler om denne Personvernerklæringen, vår behandling eller ønsker å klage på vår behandling, kan du kontakte oss på:

E-post: info@manuskript.no
Post: Manuskript Forlag as, Nils Collett Vogts vei 10, 0766 Oslo

Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger. Kontaktinformasjon finner du på www.datatilsynet.no.