Solaris betyr "som solen". I dette imprintet vil vi fokusere på bøker som er utforskende, utspørrende og nytenkende, og som tør og strever etter å skape klarhet.

Bøker


Maktens narrespill

Hva foregår i kulissene?

Maskefall

Viruset som ryster verden

Forfattere


Jan Kerr Eckbo

Joseph Mercola

Ronnie Cummins