Stor geologiserie i NRK Ekko - Jordkloden vi skaper!


I en serie på fem programmer tar Ekko opp dagsaktuelle temaer gjennom samtaler med Thorbjørn Kaland, forfatteren av vår spennende utgivelse Spor i stein. Jordkloden vi skaper. Felles for alle programmene er at de viser geologiens moderne sider. En krig får katastrofale følger for mennesker, men jordkloden skades også. Fossile utslipp mangedobles, store landområder ødelegges og blir ubeboelige, drikkevannskilder forurenses og det blir vanskelig å dyrke mat, og tilgangen på råstoff opphører. Temaer som tas opp i Ekkos nye serie er; krig, vann, bygg og industri, og geofarer.